Ring allerede nu: 22 92 26 43

Handelsbetingelser

ALMINDELIGE BETINGELSER

1. EJENDOMSFORBEHOLD

Tj-camper forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen med renter og omkostninger er betalt.

2. LEVERING – FORSINKELSE

NY BIL:  Såfremt leveringen af det købte forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes Tj-Camper, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering fra autocamper producenten, skal køber acceptere at leveringstiden kan øges med 180 dage, og køber kan ikke gøre krav på nogen form for erstatning, ej heller økonomisk tab.

BRUGT BIL: Såfremt leveringen af det købte forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes Tj-Camper, kan leveringstiden forlænges med 30 dage.

For autocamper forlænges leveringstiden dog med 60 dage, inden fristen kan køber ikke hæve købet, i forbrugerkøb kan køber dog, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet hvis Tj-camper ikke efter påkrav levere det købte inden udløbet af en køberren fastsat rimelig frist.

3. FORSIKRINGER

Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtiget til at tegne forsikring og give forsikringsselskabet oplysninger om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid kunne dække handelsværdien, køber er forpligtiget til at underskrive panthaverdeklaration.

Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oplyses i henhold til lov om kreditaftaler§14.

4. VÆGTAFGIFT eller GRØN EJERAFGIFT

Vægtafgift eller grøn ejerafgift der ikke er forfalden er ikke indregnet i prisen, det samme gælder en byttebil, forfalden vægtafgifteller grøn ejerafgift på byttebilen betales af køber indtil levering. Tj-Camper kan ikke stilles til ansvar, hvis der fra den Danskes stat side ændres på vægtafgiften eller grøn ejerafgift, under eller efter underskrevet købskontrakt.

5. BYTTEBIL – FORRINGELSE

Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse, køber bære risikoen for eventuel forringelse, med undtagelse af slidtage som følge af normal brug, i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet. Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet.

6. KILOMETERTÆLLER

Kilometertal er angivet iflg. kilometertæller udvisende ved handelens indgåelse. Er der i slutsedlen angivet ”kilometergaranti”, under henholdsvis den solgte bil og en evt. indbyttet bil betyder dette af henholdsvis forhandler og køber garanterer at den angivet bil ikke har kørt mere end kilometertælleren udviser. Er der tilsvarende angivet ”større skade” betyder det, at den pågældende bil har haft en karrosseriskade der har medført opretning i karrosseri bænk.

7. AFGIFTER

Moms og registreringsafgift specificeres i kontantsalgserklæring eller faktura. Tj-Camper kan ikke stilles til ansvar, hvis der fra den Danske stat side ændres på registreringsafgiften efter der forligger en underskrevet købskontrakt.

8. KØBSKONTRAKT

Ved køb med ejendomsforbehold er køber ved levering forpligtet til at underskrive købekontrakt. Tj-Camper udlevere oplysninger om standardvilkår i købekontrakt. De i denne slutseddel beregnede afdrag er kun vejledende – eksakt beregning fremgår af den endelige købekontrakt.

 9. GARANTI

Ved brugt bils garanti, som ydes af Tj-Camper, skal man være opmærksom på at der ikke ydes garanti på dele, som ikke er korrekt betjent og der ved er gået i stykker.

Ligeledes ydes der ikke garanti på dele, der ikke er korrekt vedligeholdt og serviceret.

Ligeledes yder Tj-Camper ikke garanti på arbejde og komponenter der er udført / monteret på eksternt værksted, der er udført under Tj-Camper´s garanti periode, den garanti skal det eksterne værksted selv afholde, og Tj-Camper kan ikke drages til ansvar for det udførte arbejde. 

10. REKLAMATIONSRET

FABRIKSNYE AUTOCAMPER:

2 års reklamationsret jf henholdsvis bil- og bodels producentens reklamations bestemmelser.

BRUGTE AUTOCAMPER:

Fra autocamperens 2. – 10. år. ydes 6 måneders 100% garanti herudover ydes 2 års reklamationsret jf. købeloven, hvis ikke andet er aftalt i købskontrakten

Fra autocamperens 11 år. ydes 3 måneders 100% garanti herudover ydes 2 års reklamationsret jf. købeloven, hvis ikke andet er aftalt i købskontrakten

REKLAMATIONSRET FORSAT

Hvis en brugt autocamper formidles / sælges videre til 3 part, eller til CVR nummer ophører al garanti og reklamationsret. Tj-Camper yder derfor ikke garanti på vognen længere, og kan derfor ikke drages til ansvar for fejl og mangler.

Garantien dækker ikke hvis vognen benyttes til udlejning.

Alle former for skader i garanti perioden, skal anmeldes til Tj-Camper på tlf. 22922643 eller på mail@tj-camper.dk inden der fortages nogen form for reparationer på køretøjet.

Alle former for reparationer der går under garanti, skal fortages på Tj-Campers værksted Camper-Teknik, Constantiavej 1, 8722 Hedensted tlf. 53602643, hvis ikke andet er skriftlig aftalt med Tj-camper.

Overholdes dette ikke, vil al garanti ophøre på vognen, og Tj-Camper vil ikke skulle dække udgifter som køber måtte have, i forbindelse med reparation af vognen.

11. REGULERING AF KØBESUMMEN

Såfremt en af Tj-Camper´s leverandør ( importør ) for køretøjets fastsatte listepris ( vejledende udsalgspris ) ændres, skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt reguleres tilsvarende op eller ned.

Stiger den i slutsedlen anførte købesum ( brutto ) som følge herfra med mere end 10% er køberen dog ikke med mindre andet er aftalt, forpligtiget til at aftage det købte.

Såfremt der efter slutsedlens oprettelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal erlægges i anledningen af bilens salg og/eller registrering skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt reguleres tilsvarende op eller ned.

12. AFGIFTSBESTEMMELSE

Køretøjet er registreret under SKAT's særlige afgiftsbestemmelse for autocamper – 45% registreringsafgift, under denne bestemmelse er præciseret at køretøjet skal have karakter af beboelse med en egenvægt på min. 2.000kg og være indrettet med plads til 2 sovepladser med min. 50x180 cm. Udstyr til sovepladser i form af liggeunderlag og øvrige soveplads arrangementer skal altid medbringes under kørsel, og er derfor ejerens eget ansvar.

13. VÆGTANGIVELSER

Alle oplyste vægtangivelser er indhentet fra vognens registreringsattest eller oplysninger afgivet af producenten. Hvis en vogn har fået efter monteret udstyr, er dette ofte ikke indregnet i vægtangivelsen.

Overskridelse og evt. bødeforlæg påhviler alene ejer / køber, hvorfor Tj-Camper ikke kan gøres ansvarlig herfor.

14. KUNDEDATA

Tj-Camper´s repræsentanter må kontakte jer med hensyn til reparationer, reklamationer, syn, registrering mv. enten på mail eller telefon.

I forbindelse med reklamationer sender Tj-Camper telefonnummer, adresser og mail videre til passende leverandør / producenter, garantibeviser sendes direkte til leverandør / producent.

15. PERSONDATAPOLITIK.

Alle personlige data, på kunder bliver opbevaret på forsvarlig vis i forhold til bestemmelserne, i den nye persondata forordnings lov, ( GDPR ) som er blevet vedtaget i Danmark i år 2018.

bubble